गीत

- होम सुवेदी

कता घाम कताको छाया, किन ख्याल नै रहेन,
मन यो लगाऊँ भन्छु , प्रीतमा मनै गएन ।
प्रीतको पुरानु बन्धन खुकुलो भएभए झैं,
किन हो असोज् नलागी ऋतु त्यो शरद् गए झैं ।
विघिका कथाहरुमा किन हो मनै गएन ।
कता घाम कता हो छाया किन ख्याल नै रहेन ।

मन लाऊँ भन्छु आफैं मन यो उडीरहन्छ ।
अघिकै कुराहरुमा मन यो घुमिरहन्छ ।
अब ता म सन्झूँ भन्छु किन हो फुमै रहेन,
कता घाम कताको छाया, किन ख्याल नै रहेन ।

सपनाहरु अनेकौं मनमा उठिरहन्छन्,
प्रीत लाऊँलाऊँ भन्ने लहरी फुटिरहन्छन्,
प्रीत लाऊँलाऊँ जस्तो वयको सीमै रहेन
कता घाम कथाको छाया, किन ख्याल नै रहेन ।

मनलाई बुझाउन खोजें मन यो कतै बुझेन
प्रीतका कुराहरुले अरु क्यै कुरा सुझेन
अब ता शरीर मेरो अघि झैं हुँदैहुँदैन
मनका कुराहरुले गीतमा छुँदैछुँदैन ।
कता घाम कताको छाया, किन ख्याल नै रहेन,
मन यो लगाऊँ भन्छु , प्रीतमा मनै गएन ।

प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : शुक्रबार, 19 चैत्र, 2072

लेखकका अन्य रचनाहरु