16 वर्षदेखि निरन्तर
समकालीन साहित्य

रमेश गोर्खालीका रचनाहरु