16 वर्षदेखि निरन्तर
समकालीन साहित्य
कृष्ण बजगाईं
सम्पादक

कृष्ण बजगाईं
लन्डन, बेलायत

प्रकाशित कृतीहरु : दाइबुचु (२०१९), युरेशियाको स्पर्श (२०१७)

सञ्जु बजगाईं
सहायक सम्पादक

सञ्जु बजगाईं
लन्डन, बेलायत

प्रकाशित कृतीहरु :

समाकालिन साहित्य प्रतिष्ठान