16 वर्षदेखि निरन्तर
समकालीन साहित्य

गायत्री श्रेष्ठका रचनाहरु