14 वर्ष देखी निरन्तर
समकालीन साहित्य

गीत

गीत होम सुवेदी April 1, 2016, 2:11 pm

कता घाम कताको छाया, किन ख्याल नै रहेन,

मन यो लगाऊँ भन्छु , प्रीतमा मनै गएन ।

प्रीतको पुरानु बन्धन खुकुलो भएभए झैं,

किन हो असोज् नलागी ऋतु त्यो शरद् गए झैं ।

विघिका कथाहरुमा किन हो मनै गएन ।

कता घाम कता हो छाया किन ख्याल नै रहेन ।

मन लाऊँ भन्छु आफैं मन यो उडीरहन्छ ।

अघिकै कुराहरुमा मन यो घुमिरहन्छ ।

अब ता म सन्झूँ भन्छु किन हो फुमै रहेन,

कता घाम कताको छाया, किन ख्याल नै रहेन ।

सपनाहरु अनेकौं मनमा उठिरहन्छन्,

प्रीत लाऊँलाऊँ भन्ने लहरी फुटिरहन्छन्,

प्रीत लाऊँलाऊँ जस्तो वयको सीमै रहेन

कता घाम कथाको छाया, किन ख्याल नै रहेन ।

मनलाई बुझाउन खोजें मन यो कतै बुझेन

प्रीतका कुराहरुले अरु क्यै कुरा सुझेन

अब ता शरीर मेरो अघि झैं हुँदैहुँदैन

मनका कुराहरुले गीतमा छुँदैछुँदैन ।

कता घाम कताको छाया, किन ख्याल नै रहेन,

मन यो लगाऊँ भन्छु , प्रीतमा मनै गएन ।

लेखकका अन्य रचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।