14 वर्ष देखी निरन्तर
समकालीन साहित्य

प्रमोद अमात्यका रचनाहरु


 • 01 | गीत गीत प्रमोद अमात्य 29 March, 2018
 • 02 | गजल गजल प्रमोद अमात्य 20 October, 2017
 • 03 | गीत गीत प्रमोद अमात्य 13 July, 2017
 • 04 | यात्रामा जात्रा नियात्रा प्रमोद अमात्य 9 June, 2017
 • 05 | गीत गीत प्रमोद अमात्य 22 July, 2016
 • 06 | गीत गीत प्रमोद अमात्य 2 June, 2016
 • 07 | अलमलमा कविता प्रमोद अमात्य 12 May, 2016
 • 08 | गीत गीत प्रमोद अमात्य 14 April, 2016
 • 09 | को शक्तिशाली ? हास्यव्यङ्ग्य प्रमोद अमात्य 31 March, 2016
 • 10 | गीत गीत प्रमोद अमात्य 24 March, 2016
 • 11 | गीत गीत प्रमोद अमात्य 29 January, 2016